separator2

Jisasa-pipa tole paeyami akali dupame Niu Tesamene doko wambao Giriki piimi pepa piami-pyaa. Dopa piami doko ee kana 2 tausenepi mende patelyamo. Niu Tesamene doko Giriki piimi pepa piami dokonya pituu, ee kana 1 tausene 5 anderetapi mende pateamopa, Giriki Niu Tesamene doko endakali kingimi kopi lao pepa piami-pyaa. Pepa pyatae dupanya longo alu pyoapi, koeyaowapi piaka doko, indupa dupanya 5 tausene nyoo yalao ulutenapi mende mee silyamo. Ee kana 1516 dokonya akali kenge Erasmus lenge mendeme Giriki Niu Tesamene kingimi pepa pyapae dupanya kalange itaki pyao kandea-pyaa. Kandatala print masininya Giriki Niu Tesamene doko baame kopi longo lea. Ee kana 1611 dokonya England tange akali mendapuame Niu Tesamene Giriki piimi pepa pyapae dokopa, Olo Tesamene Ibru piimi pepa pyapae dokopa, dolapo itaki pyao kandeamiaka-pyaa. Kandatala akali dokaitame Olo Tesamene dokopa, Niu Tesamene dokopa, dolapo Ingilisa piimi kapilyiami doko kapilyetae silyamo. Baibolo dokonya kenge doko King James Version lenge.

Ee kana 1947 dokopa, 1948 dokopa, dolaponya kone misinari mendapu Enga yuu dakenya tee pyao epeami. Dokaita SDA, Lusatene, Katoliki dutupa epeami. Ee kana 1950 dokopa Baptisa kone misinari mendapu epeamiaka. Ee kana 1955 dokonya, atome Baibolonya pepa pyatae dupanya mendatupa Lusatene siosa dokome Mai piimi kapilyia. Dopa petala, ee kana 1961 dokonya, atome Baibolonya pepa pyatae dupanya mendatupa Laeyapo piimi kapilyia. Ee kana 1973 dokonya, Baptisa siosa dokome Niu Tesamene doko Baiyer piimi kapilyia. Dopa petala, ee kana 1979 dokonya, Baiyer piimi kapilyetae Niu Tesamene doko Sau piimi tolasia. Ee kana 1988 dokonya, Lusatene misinipa, Katoliki misinipa, dolapome Niu Tesamene doko Mai piipa, Laeyapo piipame kapilyiambi.

Jisasa pikisa dokonya pii lapae palenge dupa Enga pii lenge Lusatene mendapuame ee kana 2006 dokonya tee pyao Enga piimi kapilyiami. Kapilyoo etapala, pii lapae palenge dupanya pii dupa laanya palyoo etapa petala print leami. Jisasa piksa doko indupapi endakali dupame auu kaeyao nyilyamino.

2023 Enga Niu Tesamene doko kapilyiami akali dupame Ingilisa Baibolo dupanya longopi, Giriki Niu Tesamene dokopi, Tok Pisin Baibolo dokopi, Enga Niu Tesamene 1988 dokonya kapilyetae dokopi, Giriki Niu Tesamene dokonya pii tenge dupa dii tambao pepa pyapae singi buku longo dupapi, Niu Tesamene gii dokopa endakali paleami dupanya mana miniami dupa dii tambao pepa pyapae singi buku longo dupapi, dupa itaki pyao kandeami. Dopa petala, Enga Niu Tesamene dake kapilyiami akali dupa tii piamopa, Niu Tesamene dake Enga piimi tolao kapilyiami. Giriki Niu Tesamene wambao pepa piami doko watao, Enga Niu Tesamene dake kapilyetae kalyamo. 2023 Enga Niu Tesamane dokopa, 1988 Enga Niu Tesamane dokopa, dolapo mendai dopale daa.

Enga New Tesamene doko ee kana 2023 dokonya kapilyoo etapala, audio Baibolo dokonya laanya palyiami. Pii laanya palyetae doko mp3 audio paele dokonya paliu, sola pawa audio player dokonya paliu, Enga Baibolo App dokonya soaka pilyamo. Enga Baibolo App dokonya pii lapae silyamo dupa pono dupanya lena latenopa, pepa itaki pyata dutupa baa tangeme kala lama-lama pyaapomo. Embame iPhone mende minilyino doko, Enga Baibolo doko Scripture Earth app dokopa, YouVersion app dokopanya nyepenge. 

Atame 50-pela, Enga piimi ee kana 2024 dokonya pepa pyapae dutupa Bloom liberi dokonya print latala panasetae silyamo. Atome dutupame Enga pii lenge dupa nisetamopa, nyakamanya pii dokome pepa pyapae dupa itaki pyao, pepa pyao pyepale lao pyapae silyamo. Ee kana 2024 dokonyaka, pii tenge angi dupa palenge buku (Diksinari) doko pepa pyao print latala panasetae silyamo. Diksenari dokome Enga pii lengepi, nalengepi, dupa Enga pii doko mana nyalapale lao kondo pyoo nisalapomo.

Enga piimi Baibolo kapilyingi dokaitame indupa Old Tesamene doko kapilyilyamino. Old Tesamene doko kapilyoo etataminopa, buku doko website dakenyaka kondo pyoo salapomo. Old Tesamene doko kapilyoo etataminopa, website (pii lapaepi, Baibolo pyapaepi, pikisapi, dupa kopanya silyamo) mendai dakenyaka kondo pyoo salapomo.

Erasmus (1516)

Erasmus Niu Tesamene (1516 Giriki Pii)

Sam 23 (1611)

Sam 23 (1611 KJV)

Jisasa Waka Jiamo Doko (1955)

Jisasa Waka Jiamo Doko (1955 Mai Pii)

Kamongonya Loma Doko (1961)

Kamongonya Loma Doko (1961 Laeyapo Pii)

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.